Odtis

Ime podjetja
Uwe Marx Surface Technology GmbH
Poštni naslov
Pot Friedrichsgaber 390
22846 Norderstedt pri Hamburgu

Pišite na
Telefon 040 528 11 59
Faks 040 523 19 59
Mobilni telefon: 0177 271 26 10
E-naslov: info@marx-spritzgeraete.de

Direktor:
Uwe Marx

Številka poslovnega registra HRB 4114
Registrsko sodišče: krajevno sodišče v Norderstedtu
Identifikacijska številka davka na dodano vrednost DE 198268989

Odgovoren za vsebino v skladu s §5 TMG/pooblaščenec za varstvo podatkov:
glej poslovni naslov

Pristojni nadzorni organ:
Neodvisni center za varstvo podatkov v Schleswig-Holsteinu
Marit Hansen
poštni predal 7116, 24171 Kiel
http://www.datenschutzzentrum.de
mail[at]datenschutzzentrum.de

Izjava o omejitvi odgovornosti
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebino drugih spletnih strani, do katerih lahko pridete prek povezav z naših strani. To so zunanje ponudbe, na katerih obliko in vsebino nimamo vpliva.

Izjava o omejitvi odgovornosti

1. opozorilo o vsebini

Brezplačna in prosto dostopna vsebina tega spletnega mesta je bila ustvarjena z največjo možno skrbnostjo. Vendar ponudnik tega spletnega mesta ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost in ažurnost brezplačnih in prosto dostopnih novinarskih nasvetov in novic. Uporabnik uporablja vsebino tega spletnega mesta na lastno odgovornost. Samo dejstvo, da uporabnik prikliče to brezplačno in prosto dostopno vsebino, ne pomeni pogodbenega razmerja med uporabnikom in ponudnikom; v tem pogledu manjka namera ponudnika, da se pravno zaveže.

2. povezave

Spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest (“zunanje povezave”). Za ta spletna mesta so odgovorni njihovi upravljavci. V času povezovanja zunanjih povezav ni bilo ugotovljenih nobenih pravnih kršitev. Ponudnik nima vpliva na trenutno in prihodnjo obliko povezanih strani. Ni smiselno, da ponudnik stalno preverja zunanje povezave brez konkretnih znakov pravnih kršitev. Če bodo kršitve zakona znane, bodo zadevne zunanje povezave nemudoma izbrisane.

3 Avtorske pravice / pomožne avtorske pravice

Za vsebine, ki jih ponudnik objavi na tem spletnem mestu, velja nemška zakonodaja o avtorskih in sorodnih avtorskih pravicah. Za vsako uporabo, ki ni dovoljena v skladu z nemško zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah, je potrebno predhodno pisno soglasje ponudnika ali ustreznega imetnika pravic. To velja zlasti za kopiranje, urejanje, prevajanje, shranjevanje, obdelavo ali razmnoževanje vsebine v podatkovnih zbirkah ali drugih elektronskih medijih in sistemih. Vsebina in pravice tretjih oseb so označene kot take. Nepooblaščeno kopiranje vsebine spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta ni dovoljeno in se kaznuje po zakonu. Dovoljena je le izdelava kopij in prenosov za osebno, zasebno in nekomercialno uporabo.

Te spletne strani tretje osebe brez pisnega dovoljenja ne smejo prikazovati v okvirih ali iOgramih.

4. brez oglaševanja

Uporaba kontaktnih podatkov v odtisu za komercialno oglaševanje je izrecno nezaželena, razen če je ponudnik dal predhodno pisno soglasje ali če že obstaja poslovno razmerje. Ponudnik in vse osebe, navedene na tem spletnem mestu, nasprotujejo kakršni koli komercialni uporabi in razkritju svojih podatkov.

5. izjava o omejitvi odgovornosti

Naša spletna mesta so ustvarjena v skladu s strogimi varnostnimi smernicami in se redno preverjajo glede zlonamerne programske opreme. Kljub temu ne moremo izključiti možnosti, da se v naš strežnik prikrade zlonamerna programska oprema (ki je ne opazimo). V primeru škode, povzročene z obiskom naših spletnih mest, zavračamo vse odškodninske zahtevke, razen če smo ravnali iz hude malomarnosti in zanemarili nam znane okužbe. Izrecno zavračamo uveljavljanje nadaljnjih zahtevkov v zvezi z izgubo zaslužka ali podobno.